Om bloggen

Oppussing er et tema som engasjerer mange mennesker. Da vi i familien Hunnebeck kjøpte en villa i Bergen, så fikk vi mange oppfordringer om å skrive litt om renovasjonsarbeidet. Derfor har jeg, Eva, bestemt meg for å lage en blogg der jeg forteller litt mer om arbeidet som vi gjennomfører.

Som mor i huset blir det mye ansvar i en slik krevende prosess. Da kan det være greit å lufte ut litt meninger og erfaringer på internett. Bloggen kommer til å ta opp flere tema som jeg har interesse for.

Oppussing og renovasjon
Hovedfokuset vil naturlig nok være på renovasjonsarbeidet som vi gjennomfører i villaen. Man lærer utrolig mye av å teste ut ulike ting selv, og det er derfor en stor glede å kunne dele ny kunnskap med andre. De som følger med vil kunne lese om alle trinn i prosessen, og hvordan vi har løst de forskjellige utfordringene underveis.

Interiørdesign
Alle i familien er svært opptatt av at vi skal skape et hjem basert på tradisjonelt design. Derfor tar vi utgangspunkt i villaens tidligere stil når vi velger interiør. Huset er i ganske dårlig stand, og vi er derfor nødt til å finne eksterne kilder som kan si noe mer om bygningens historie. Dette er et spennende arbeid som krever mye tid.

Hverdagsliv
Jeg liker også å skrive om hverdagslivet. Dette er en fin avkobling fra mer alvorlige tema. Med en aktiv familie så er det alltid nok å skrive om. Derfor ønsker jeg å samle opp høydepunktene, og dele disse med leserne. På denne måten håper jeg at det skapes et mer helhetlig inntrykk av hvem vi er, og hvordan vi håndterer livet i en byggesone.

Vi er alltid på jakt etter ny inspirasjon og tar gjerne imot tips fra leserne. Det er derfor bare å sende en epost om du har meninger om renovasjonsprosessen og hvordan vi gjør ting. Samtidig er det alltid positivt å få tilbakemeldinger på selve bloggen. Om det er noe som mangler så er det bare å gi beskjed. Jeg vil alltid forsøke å gjøre mitt ytterste for at resultatet skal bli mest mulig leseverdig.